foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

 

 

 

 

A nevelőtestület által elfogadott 2017-2018-as tanév ÖKO munkaközösségének beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba, 2018.06.19.

 

 

 

   

 

 

     Összeállította:                                                                               Ellenőrizte:

     Banyó Sándor                                                                               Fábián Judit

ÖKO munkaközösség-vezető                                                       Tagintézmény-vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén már a harmadik évünket kezdtük meg ÖKO iskolaként. Az elmúlt években megismerkedtünk egy új szemlélettel, és sikerrel vezettünk be, tettünk immár hagyománnyá olyan programokat és rendezvényeket, melyekre iskolánk joggal büszke lehet. Akadtak nehézségeink, volt sikerünk is szép számmal, és mindig akadnak új, megvalósításra váró ötletek.

Az idei tanévben már ezen ismeretek birtokában kezdtük meg ÖKO tevékenységünket.

Idén is céljaink közé tartozott a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése. Fontosnak tartottuk új ismeretek megszerzését együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

A környezeti nevelés kialakításához már megvannak a céljaink, ismerjük a módszereket, tudjuk a dolgunkat, és nyitottak vagyunk új ismeretek befogadására, új dolgok megtapasztalására.

Augusztusban immár harmadszor megalakult az ÖKO munkaközösség, melynek vezetője az idei tanévben is én vagyok. Tagjai a különböző műveltségi területeken tanító kollégák és a technikai személyzet tagja közül kerültek ki.

A munkaközösség tagjai voltak a tanév kezdetekor: Borné Kovács Judit, Buzsikné Bódás Beáta, dr. Varjúné Juhász Mária, Kiss Ágnes, Tündikné Kiss Csilla, és Banyó Sándor. Buzsikné Bódás Beáta kolléganő a félév végén távozott iskolánkból, így helyét az angol munkaközösség képviselőjeként Gersztheimerné Ugrits Edina vette át. Az alsós osztályokkal Szalai Marianna tanítónő segítségével tartjuk a kapcsolatot. A technikai dolgozók képviseletében Kotrik László a munkaközösség tagja.

Minden hónap első hétfőjén értekezlet keretei közt elhangzanak a következő hónapra vonatkozó teendők, utána a munkaközösség tagjaival egyeztetem, megvitatom az aktuális programokat, és feladatokat.

 

 

 

 

 

 

 

Augusztusra elkészült a munkaterv, és lezajlott az iskola dolgozóinak balesetvédelmi oktatása, Penczu Attila tagintézmény-vezető helyettes szervezésében.

 

Szeptember hónapban több kiemelt program is helyet foglalt a naptárunkban, kezdve szeptember elsején az osztályok balesetvédelmi oktatásával, melyet az osztályfőnökök, és a szaktanárok végeztek el.

Megtörtént a munkaterv egyeztetése az iskolaszék tagjaival, munkaközösség vezetőkkel, és a diákönkormányzat vezetőjével. A munkatervet elfogadták, így véglegesítve benyújtásra került.

Penczu Attila megszervezte az elektromos hulladékgyűjtést, valamint az úszásoktatást.

A hónapban három kiemelt nap is szerepelt. Szeptember 18-án volt az Ózon világnapja, melyre az iskola lépcsőházában helyeztem ki ismeretterjesztő anyagokat. Szeptember 22-én megemlékeztünk az Európai autómentes napról, dr Varjúné Juhász Mária, Kutasiné Gyarmati Veronika, valamint a testnevelést oktató kollégák a balesetmentes közlekedést népszerűsítették tanórákon, valamint testnevelés órákon a diákok kerékpáros KRESZ pályán sajátíthatták el a helyes közlekedés alapjait.

Szeptember 23-án a Nemzetközi hulladékgyűjtő világnapra emlékeztünk, Bogdán Edina tolmácsolásában.

Idén szeptember 15-én került megrendezésre a TeSzedd akció, melynek keretei közt a tanulók a település utcáit és közterületeit mentesítették a szeméttől.

Bor József Dezső papírgyűjtést szervezett, melyre szokás szerint nagy volt az érdeklődés, így papírból az idei tanévben is nagy mennyiség gyűlt össze, gyarapítva az osztálypénzt. 

A tanév első szülői értekezletein az osztályfőnökök és jómagam, érintettük a fenntarthatóság, és környezettudatosság témakörét.

Tündikné Kiss Csilla által megszervezésre került a környezetvédelmi szakkör, melyre sok érdeklődő gyermek jelentkezett, az ő segítségükkel ÖKO faliújságot készítettünk, melyet havonta frissítünk.

Októberre befejeződött az iskola belső tereinek dekorálása, csinosítása, a tantermek és a közösségi terek virágosítása.

Fontos céljaink közé tartozott a település környezetének és köztereinek megóvása, ezért a város emlékműveit az osztályok örökbe fogadták, és az örökbefogadott területeket folyamatosan figyelik, és tisztántartják, első félévben az alsósok, másodikban pedig a felsősök.

Tündikné Kiss Csilla tanórákon, és a faliújságon is megemlékezett az Állatok világnapjáról. A Földünkért világnap alkalmából a gyerekek plakátokat rajzoltak, és faliújságot készítettem.

A Szüreti projekt keretei közt az alsós és felsős testvérosztályok közös programokon vettek részt, kreatív alkotásokat készítettek őszi termésekből.

Szalai Marianna és Penczu Attila megszervezte, és lebonyolította az Éljünk Egészségesen Abán! labdarúgó tornát.

 

Novemberben a gyerekek, Tündikné Kiss Csilla tanárnő segítségével, természetes anyagokból készült madáretetőket helyeztek ki az iskola udvarán magasodó fákra. Az eledel utánpótlása folyamatosan történik.

Az idegen nyelvi munkaközösség Buzsikné Bódás Beáta vezetésével figyelemfelkeltő plakátokat készíttetett a gyerekekkel a Füstmentes nap alkalmából, melyekből Kröszl- Keszthelyi Szabolcs faliújságot készített.

Az idei évben is felkerült a figyelemfelkeltő installáció cigarettás dobozokból az iskola folyosójára, melyhez a gyerekek a tavalyi évben otthonról hozták az alapanyagot.

Novemberben megkezdődött az adventi készülődés is, az idei tanévben az alsós tanulók készítettek rövid, érdekes, a hagyományokat felelevenítő műsorokat.

A csigák-kagylók kiállítását idén ásvány kiállítás váltotta fel, amely felkeltette a tanulók érdeklődését, új és hasznos ismereteket szereztek, emellett apró ajándékokkal lephették meg magukat és szeretteiket.

Iskolánk az idei tanévben csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Témahét rendezvénysorozatához. November 20. és 24. között az iskola tanulói és dolgozói az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtötték, osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos filmeket tekintettek meg a gyerekek, ismeretterjesztő sarkokat rendeztek be a tantermekben, melyeket külön értékeltünk alsó és felső tagozaton, valamint osztálytisztasági versenyen vettek részt, melyet az intézmény takarítói értékeltek. A nyereményeket a decemberi Igazlátó napon osztottuk ki.

Megkezdődött a fogászati szűrés is, valamint a 4. osztályos tanulók úszásoktatása is.

 

 

Az ünnepekre való készülődéssel telt december, az osztályok újrahasznosított és természetes anyagokból díszeket készítettek a város karácsonyfájára, emellett Luca búzát ültettek.

Penczu Attila újabb elektromos hulladékgyűjtést szervezett.

December 21-én az utolsó tanítási napon Igazlátó napot tartottunk, majd az osztályok visszavonultak termeikbe, és közösen ünnepelték a Karácsonyt.

December 22-én pedig a gyerekeknek kezdetét vette a jól megérdemelt pihenés, így január 3-án újult erővel vághattunk neki a tanév második felének.

Január hónapban elkezdődött a Netfit mérés Bor József Dezső és a testnevelést tanító kollégák felügyelete alatt, megkezdődött az 5. osztályos tanulók úszásoktatása és megtörtént a félév lezárása.

 

Februárban kiemelkedő eseménye a farsangi mulatozás, melyet az alsós és felsős osztályok külön ünnepelnek. Az alsósok osztálytermeikben tartották a mulatozást tanítóik vezetésével, a felsősök a Kultúr Közösségi Házban mutathatták be produkcióikat Bor József Dezső szervezésével.

Elűztük a telet egy jelképes kiszebáb elégetésével, melyben közreműködtek az alsós tanulók, valamint Kröszl-Keszthelyi Szabolcs, és Kutasiné Gyarmati Veronika.

 

Márciusban beköszöntött a tavasz. A nemzetközi energiatakarékossági világnap alkalmából az osztályfőnöki órákon az energiatakarékosságé lett a főszerep, és figyelemfelkeltő faliújság készült.

Az óvodások megismerkedhettek az általános iskolával egy zenés, táncos, sportos foglalkozás keretei közt, a leendő elsős osztályfőnökök vezetésével. Technika és osztályfőnöki órákon folyamatosan zajlott az iskola és környezetünk tisztántartása. Ebben nagy segítség volt Kutasiné Gyarmati Veronika tanárnő, és az osztályfőnökök.

Kiemelten fontos program volt a Víz világnapja, melynek témáját valamennyi tanórán érintették a pedagógusok. Szüts Gyuláné érdekes ismertetőt állított össze.

Szalai Marianna és Banyó Sándor által idén is megrendezésre került a Happy hét, változatos programokon vehettek részt a tanulók. A témahetet egy flash mobbal zártuk. Emellett újabb elektromos hulladékgyűjtés is zajlott az iskolában.

Áprilisban kiemelt szerep jutott a Föld napjához kapcsolódó témahétnek, melynek során, valamennyi tanórán érintették a témakört a pedagógusok és a diákok különböző programok közül választhattak. Többek közt egy természettudományi vetélkedőn, vagy az érdeklődők kerékpáros kiránduláson vehettek részt dr. Varjúné Juhász Mária, Szüts Gyuláné és Banyó Sándor szervezésében.

Idén, A Föld napjához kapcsolódott a Fenntarthatósági témahét is. Az iskola tanulói és dolgozói az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtötték, osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos filmeket tekintettek meg a gyerekek, valamint osztálytisztasági versenyen vettek részt, melyet az intézmény takarítói értékeltek.

Április közepén a húsvéti készülődésé lett a főszerep. Az alsósok játékos sportvetélkedőn vettek részt tanítóik vezetésével, míg a felsősök osztályfőnöki órák keretei közt készülődtek osztályfőnökeik segítségével.

Májusban elkezdődtek az osztálykirándulások, folytatódott az iskola külső és belső tereinek virágosítása, takarítása, rendezése, valamint a védelembe vett területek tisztán tartása.

A negyedik osztályos tanulók óralátogatások alkalmával megismerkedhettek a felső tagozatosok mindennapjaival.

A Madarak és fák napjáról Tündikné Kiss Csilla tanárnő emlékezett meg tanórai keretek közt. És minden osztály ezzel kapcsolatosan kvízt töltött ki.

Az idei évben iskolánk újra csatlakozott a Kihívás napjához, melyre egy ötletes akadálypályát állítottunk össze, valamint egy kerékpáros KRESZ pálya is várta az érdeklődőket. Összesítve több mint 1000 tanuló vett részt a különböző programokon, és mindenki nagyon jól érezte magát.

Június rövidsége ellenér programokban bővelkedett.

 Elkezdődött a ballagásra és az iskolai napokra való felkészülés. Az utolsó hét már a vidámság és játék jegyében telt.

Az Aba Sámuel Napok immár hagyományosan valamilyen kor jegyében zajlik, idén a választás a reneszánsz, és Mátyás király korára esett. Megválasztottuk iskolánk diák vezetőit, a tanulók elvarázsolták a termeiket, színes programok, vásári forgatag, lovagi torna és akadályverseny színesítette a palettát.

Végül a hetedikes osztályfőnökök búcsúztatták a végzősöket, megtörtént az ballagók virágültetése, és végül a ballagás.

Programokban és eredményekben gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött, remélem mindenki új élményekkel és ismeretekkel gazdagodott az idei tanévben.

 Távlati céljaink közt továbbra is szerepel helyi gazdálkodók látogatása, környezetbarát tisztítószerek és újrahasznosított anyagok használata, folyóiratok, könyvek beszerzése, és kapcsolatfelvétel más ÖKO intézményekkel.

Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, és szaktanárok sokat segítik a munkánkat, tanácsaikat, észrevételeiket igyekszünk megfogadni, segítségüket, és támogatásukat pedig a munkaközösség tagjainak nevében is köszönöm.

 

Eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, és ha céljainkat sikerül megvalósítani, bízom benne, hogy a jövő tanévben komoly lépéseket tehetünk afelé, hogy iskolánk ismét elnyerje az ÖKO iskola címet.

 

 

SWOT táblázat

ERŐSSÉGEK:

-          személyi feltételek megfelelőek, minden munkaközösség képviselteti magát

-          a programok beépülnek a tanmenetekbe

-          IKT eszközök rendszeres használata

-          motiváltság

-          érdeklődés

-          sokrétű tudásanyag

GYENGESÉGEK:

-          IKT eszközök ismeretének hiányosságai

-          ismeretterjesztő anyagok hiánya magyar nyelven

-          szemléltető eszközök hiánya

-          anyagi korlátok

LEHETŐSÉGEK:

-          tárgyi feltételek javítása

-          több önálló ÖKO rendezvény

-          kapcsolatfelvétel más intézményekkel

-          kapcsolat felvétel termelőkkel, civilszervezetekkel

-          ismeretterjesztő kirándulások

-          részvétel továbbképzéseken

VESZÉLYEK:

-          a lehetőségek megvalósítására nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi fedezet

-          minőség romlása a mennyiség növekedésével

-          a különböző programok felhalmozódása érdektelenséghez vezethet