foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

ÖKO munkaterv

2022/2023-as tanév

 

 

Célja a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése. Fontosnak tartjuk új ismeretek megszerzését együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

Egyre nagyobb teret kell biztosítani oktatásunk során arra, hogy a tanulókat megismertessük

az őket körülvevő mindennapi dolgokkal, eseményekkel, ezzel fejlesztve

természettudományos kompetenciájukat, mivel a mai gyerekek nagyrésze ezeket már nem

hozza otthonról magával.

A fenntarthatóság és a környezettudatos szemlélet kialakításához is nagyban hozzájárul a

természettudományos ismeretek megszerzése és elsajátítása.

Továbbá célunk, hogy elnyerjük az Örökös ÖKO iskola címet.

 

A környezeti nevelés kiemelt céljai:

- Felkelteni és fenntartani a gyerekek érdeklődését a természettudományos tárgyak

iránt.

- Hátrányos helyzetű és beintegrált tanulók segítése.

- Lemaradó tanulók felzárkóztatása.

- A tárgyakhoz tartozó tanulási módszerek megismertetése a tanulókkal.

- Tehetséges tanulók segítése.

- Versenyekre, felmérésekre való felkészülés, részvétel.

- A szülők rendszeres tájékoztatása.

- A családokkal való kapcsolat kialakítása, minél több szülő bevonása az iskola életébe.

- Kompetenciamérésre való készülés.

- a diákok környezettudatosságának fejlesztése

- az iskola környezetének megismerése

- a település környezetének megismerése

- környezetvédő szemlélet kialakítása

- gyakorlati ismeretek elsajátítása

- az iskola belső képének fejlesztése

- részvétel környezetvédő akciókon

 

A környezeti nevelés kialakításához szükséges a közös célok meghatározása, egyeztetése. Részvétel környezetvédelmi rendezvényeken, versenyeken. A tantermek, az iskola és a város környezetének díszítése, növények gondozása, faliújság készítése.

 

ÖKO munkaközösség tagjai:

Banyó Sándor (munkaközösség-vezető)

Bogdán Edina

Derékné Szabó Anikó

Varjúné Juhász Mária

Kis József Ferencné

Májerné Kiss Ágnes

Tündikné Kiss Csilla

Simon János

 

 

AUGUSZTUS

PROGRAM

FELELŐSÖK

ÖKO munkaközösség összeállítása

Banyó Sándor

ÖKO munkaterv tervezetének összeállítása

Munkaközösség vezetők, DÖK vezetője, ÖKO munkaközösség tagjai

Balesetvédelmi oktatás a dolgozóknak

On-line formában

Pályázatok folyamatos figyelése

Penczu Attila tagintézmény-vezető

 

SZEPTEMBER

PROGRAM

FELELŐSÖK

Balesetvédelmi oktatás megszervezése diákoknak – szeptember 1.

Osztályfőnökök, szaktanárok

ÖKO munkaterv egyeztetése (DÖK-kel, Iskolaszék tagjaival, munkaközösség

vezetőkkel), elfogadása

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Szülői értekezleten a fenntarthatóság témakörének érintése

Osztályfőnökök

ÖKO faliújság készítése és folyamatos frissítése

Banyó Sándor, Tündikné Kiss Csilla

Szép iskolai környezet (külső-belső) kialakítása

Diákok, pedagógusok, iskolai dolgozók

Szüreti projektnap-szeptember 19.

Osztályfőnökök

Papírgyűjtés – szeptember

Bor József Dezső

Gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése, és balesetmentes közlekedésre nevelés-szeptember 22.

Kutasiné Gyarmati Veronika

Európai autómentes nap - szeptember 22.

Testnevelői munkaközösség

Elektromos hulladékgyűjtés

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Diáksport nap- szeptember 30.

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Iskolaszéki ülésen a fenntarthatóság témakörének érintése

Penczu Attila tagintézmény-vezető, Banyó Sándor

 

OKTÓBER

PROGRAM

FELEŐSÖK

Állatok világnapja – október 4.

Tündikné Kiss Csilla

Az iskola termeinek, valamint közösségi tereinek virágosítása

Diákok, osztályfőnökök, Kutasiné Gyarmati Veronika

Földünkért világnap

Hol is van a térképen? - tájékozódási verseny - október 20.

Kutasiné Gyarmati Veronika

Kreatív alkotások készítése őszi termésekből – október 8.

Osztályfőnökök

Pályaorientációs nap – október 15.

 

 

 

NOVEMBER

PROGRAM

FELELŐSÖK

Őszi nagytakarítás – november  27.

Diákok, osztályfőnökök

Környezettudatos adventi készülődés

Felsős diákok, osztályfőnökök

Óvodából iskolába való átmenet

 Óvónők és első osztályos tanítók megbeszélése – november 9.

Elsős osztályfőnökök, elsős tanítók

Átmenet alsó tagozatból felső tagozatba- módszertani útmutatás a tanuláshoz szülőknek- november 8.

Ötödikes osztályfőnökök

Madáretetők készítése természetes anyagokból, valamint felújítása- novemberben folyamatosan

Tündikné Kiss Csilla

Füstmentes nap – november 18.

Kis József Ferencné

Nyelvi témahét az ÖKO jegyében, Faliújság készítése a nyelvi témahéthez kapcsolódóan- november 14-18.

Kis József Ferencné

Adventi koszorú állítása

Kutasiné Gyarmati Veronika

Európai Hulladékcsökkentési Témahét – november 19-27.

Banyó Sándor

Esélynap – november 23.

Májerné Kiss Ágnes

 

DECEMBER

PROGRAM

FELEŐSÖK

Madáretetők kihelyezése, és folyamatos újratöltése

Tündikné Kiss Csilla

Mikuláskupa- december 6.

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Környezettudatos adventi készülődés

Alsós diákok, osztályfőnökök

Mikulás ügyességi sorverseny- december 2.

Szalai Marianna, Tiringer Tímea

Karácsonyi díszek, ajándékok készítése természetes, újrahasznosított anyagokból

Osztályfőnökök

Luca búza ültetése- december 13.

Osztályfőnökök

 

 

 

 

 

JANUÁR

PROGRAM

FELELŐSÖK

Az ÖKO munkaközösség munkájáról beszámoló a félévi értekezleten

Banyó Sándor

Elektromos hulladékgyűjtés

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Óvodából iskolába való átmenet

Óvónők látogatása az első osztályokban – január 18.

Elsős osztályfőnökök és tanítók

Átmenet alsó tagozatból felső tagozatba:

Tanítók-tanárok megbeszélése- január 23.

negyedikes osztályfőnökök és tanítók, ötödik osztályban tanítók

Netfit mérés, január-május

Testnevelői munkaközösség

 

FEBRUÁR

PROGRAM

FELELŐSÖK

Szülői értekezleten a fenntarthatóság témakörének érintse

Osztályfőnökök

Vizes élőhelyek napja – február 2.

Tündikné Kiss Csilla

Farsangi mulatság szervezése a környezettudatosság jegyében- február 10.

Banyó Sándor, Penczu Attila, felsős osztályfőnökök

Télűzés – Kiszebáb égetése – február 21.

Bogdán Edina, Banyó Sándor

Fizika verseny – február 22.

Kutasiné Gyarmati Veronika

Átmenet alsó tagozatból felső tagozatba:

Leendő osztályfőnökök kézműves foglalkozása – február 27.

Negyedikes osztályfőnökök, leendő felsős osztályfőnökök

Óvodából iskolába való átmenet, leendő elsős tanítók találkozása az óvodás gyerekekkel – február 22.

leendő elsős tanítók

Életfás osztályok farsangja

Életfás osztályfőnökök

 

MÁRCIUS

PROGRAM

FELELŐSÖK

Ki tud többet kémiából? – március 2.

Kutasiné Gyarmati Veronika

Óvodából iskolába való átmenet

Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek – március 20-23.

Leendő elsős tanítók

Happy hét- március 20-24.

Derékné Szabó Anikó, Banyó Sándor

Víz világnapja témahét– március 22.

Kutasiné Gyarmati Veronika, Tündikné Kiss Csilla, Banyó Sándor

Kaán Károly biológia verseny-március 23.

Tündikné Kiss Csilla

Elektromos hulladékgyűjtés

Penczu Attila tagintézmény-vezető

 

 

 

 

ÁPRILIS

PROGRAM

FELELŐSÖK

Tavaszi nagytakarítás – az iskola külső és belső tereinek megtisztítása – szünet előtti hét

Diákok, osztályfőnökök

Húsvéti dekoráció készítése a környezettudatosság jegyében – április

Felsős osztályfőnökök

Föld hete projekt – április 20-22.

Kutasiné Gyarmati Veronika, Józsa Balázs,  Banyó Sándor

Fenntarthatósági témahét- április 24 - 28.

Banyó Sándor, Tündikné Kiss Csilla

TeSzedd! akció (még nincs időpont)

Banyó Sándor

Átmenet alsó tagozatból felső tagozatba

Nyílt nap a negyedik osztályos tanulóknak.

Az ötödik osztályos tanulók beszámolója,

szaktantárgyi akadályverseny- április 26.

dr. Varjúné Juhász Mária, negyedikes, ötödikes osztályfőnökök, felsős szaktanárok

Óvodából iskolába való átmenet

Énekes-mozgásos délután a leendő elsősöknek

Iskolába hívogató

Leendő elsős taníók

Óvodából iskolába való átmenet

Elsős tanulók beíratása – április 20-21.

Leendő elsős tanítók

 

 

MÁJUS

PROGRAM

FELELŐSÖK

Madarak és fák napja – május 10.

Tündikné Kiss Csilla

Osztálykirándulások

Osztályfőnökök

Iskola udvarának virágosítása

Kutasiné Gyarmati Veronika

Aba Sámuel Nap- május 30.

Penczu Attila

Dr. Varjúné Juhász Mária

Tiringer Tímea

Kihívás napja- május 31.

KRESZ-teszt, közlekedési vetélkedő

Átmenet alsó tagozatból felső tagozatba:

Sportfoglalkozás

Banyó Sándor, Bor József Dezső, Penczu Attila, testnevelést tanítók

 

 

 

 

JÚNIUS

PROGRAM

FELEŐSÖK

Osztálykirándulások

Osztályfőnökök

Aba Sámuel Napokon természet közeli programok, tevékenységek- június

Pedagógusok

Diáksportnap – június 14.

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Elektromos hulladékgyűjtés

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Ballagók fa/virág ültetése- június 15.

Penczu Attila tagintézmény-vezető

Végzősök búcsúztatása a környezetvédelem jegyében

7. osztályos osztályfőnökök

A következő évi ÖKO munkaterv előkészítése

Banyó Sándor

Az ÖKO munkaközösség munkájáról beszámoló az év végi értekezleten

Banyó Sándor