foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

 

 

 

ÖKO munkaközösség

2021-2022-es tanév

Tanév végi beszámoló

 

 

 

 

 

Intézményünk idén is az Ökoiskola cím birtokosa volt, így tovább folytathattuk azt a munkát, melyet elkezdtünk.

Céljaink nem változtak, még mindig a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése volt a legfontosabb feladatunk. Fontosnak tartottuk új ismeretek megszerzését, együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

 

Augusztusban újra megalakult az ÖKO munkaközösség, melynek vezetője az idei tanévben ismét én voltam. Tagjai a különböző műveltségi területeken tanító kollégák közül kerültek ki.

A munkaközösség tagjai: Bogdán Edina, dr Varjúné Juhász Mária, Králik Ildikó, Májerné Kiss Ágnes, Tündikné Kiss Csilla és Banyó Sándor voltak. Az alsós osztályokkal Derékné Szabó Anikó tanítónő segítségével tartottuk a kapcsolatot, az iskola technikai dolgozóit pedig Simon János képviselte.

Sajnos tevékenységünkre idén is rányomta bélyegét a Koronavírus, melynek újabb hullámai a félév haladtával egyre jobban ellehetetlenítették a közös programokat.

Augusztusra elkészült a munkaterv, megalakult a munkaközösség, felosztottuk a feladatokat, és lezajlott az iskola dolgozóinak tűz és balesetvédelmi oktatása online formában.

Nem csupán a gyerekek érintkezését kellett csökkenteni, hanem a pedagógusok közös értekezleteit is csökkenteni kellett, ezért a munkaközösség tagjaival is főleg személyenként beszéltük át a következő hónap programjait vagy elektronikus úton, telefonon tartottuk a kapcsolatot egymással.

Szeptember hónapban több kiemelt program is helyet foglalt a naptárunkban, kezdve az első tanítási napon az osztályok tűz-és balesetvédelmi oktatásával, melyet az osztályfőnökök, és a szaktanárok végeztek el.

Megtörtént a munkaterv egyeztetése az iskolaszék tagjaival, munkaközösség vezetőkkel, és a diákönkormányzat vezetőjével. A munkatervet elfogadták, így véglegesítve benyújtásra került.

Szeptember 18-án volt az Ózon világnapja, melyre az iskola aulájának faliújságjára ismeretterjesztő anyagokat helyeztünk ki.  Megemlékeztünk az Európai autómentes napról. Dr Varjúné Juhász Mária és Kutasiné Gyarmati Veronika a balesetmentes közlekedést népszerűsítették tanórákon.

Szeptember 23-án a Nemzetközi hulladékgyűjtő világnapra emlékeztünk, Bogdán Edina tolmácsolásában.

Bor József Dezső idén is megszervezte a hagyományos papírgyűjtő akciót, ahol az osztályok szép összeggel gyarapíthatták az osztálypénzt.

A tanév első szülői értekezletein az osztályfőnökök és jómagam, érintettük a fenntarthatóság, és környezettudatosság témakörét.

Tündikné Kiss Csilla segítségével ÖKO faliújságot készítettünk, melyet rendszeresen frissítettünk.

 

Októberre befejeződött az iskola belső tereinek dekorálása, csinosítása, a tantermek és a közösségi terek virágosítása.

Tündikné Kiss Csilla, valamint a természettudományt tanító munkatársak tanórákon megemlékeztek az Állatok világnapjáról. A Szüreti projekt idén megrendezésre került osztály keretek között, és az életfás osztályok Dömötör napi programjai is megvalósultak részben. Sajnos a közös főzés és ebéd a járványhelyzet miatt nem került megrendezésre.

A szünetről visszatérve őszi nagytakarítást tartottunk mindkét telephelyen, a gyerekek összegyűjtötték a lehullott leveleket, és megtisztították a közösségi tereket.

 Novemberben az Iskolaszék ülésén a megjelent szülőkkel ismertettem az ÖKO munkaközösség munkáját, és beszéltem a fenntarthatóság fontosságáról.

Az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként Králik Ildikó, Gajai Dalma tanárnő segítségével figyelemfelkeltő plakátokat készíttetett a gyerekekkel a Füstmentes nap alkalmából, a plakátokból pedig faliújság készült.

Iskolánk az idei tanévben újra csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Témahét rendezvénysorozatához. November 20. és 26. között az iskola tanulói és dolgozói az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtötték, osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos filmeket tekintettek meg a gyerekek, „elrettentő” kiállítást hoztunk létre az iskola lépcsőházában, és osztálytisztasági versenyen vettek részt a tanulók, ami a hét folyamán sajnos értelmét vesztette, mivel több osztály karanténba került, így nem tudtak ebben részt venni.

Az osztályok adventi díszeket késztettek újrahasznosított és természetes anyagokból, melyeket a Szent István király téri épület bejáratánál tekinthettek meg a diákok.

Decemberben megkezdődött az adventi készülődés. Az idei tanévben a gyülekezési korlátozás miatt nem volt adventi műsor, minden osztály a saját termében ünnepelt.

Az osztályok újrahasznosított és természetes anyagokból díszeket készítettek az osztályterembe, emellett Luca búzát ültettek. Mikulás alkalmából sajnos nem tudtunk együtt ünnepelni alsós testvérosztályainkkal, de az iskola kedveskedett minden tanulónak némi édességgel.

December 21-én Esélynapot tartottunk, plakátokat készítettünk, és Májerné Kiss Ágnes által összegyűjtött feladatokból, játékokból válogathattak az osztályok.

Az utolsó tanítási napon a gyerekek, kiürítették padjaikat, hogy a termek fertőtlenítése megtörténhessen. Elköszöntek egymástól, és december 22-én kezdetét vette a jól megérdemelt pihenés, így január 3-án újult erővel vághattunk neki a tanév második felének.

 

Januárban megszervezésre került az úszásoktatás, és megkezdődött a Netfit mérés. Elektromos hulladékgyűjtést szervezett Penczu Attila, és megbeszélést tartottak azok a munkatársak, akik az ötödikes osztályokban és a leendő ötödikes osztályokban tanítanak.

 

Februárban online formában tartottuk meg a szülői értekezleteket. A vizes élőhelyekről tanórákon emlékeztek meg a tanulók.

Az osztályok farsangi mulatságot tartottak osztálykeretek között, sajnos közös mulatozásra nem kerülhetett sor.

Márciust a tél elűzésével indítottuk, kiszebábot égettünk Bogdán Edina segítségével. Március közepén feloldották a járványügyi korlátozásokat, és újra szabadabbá vált az iskolai élet. Innentől a programok megszervezése és lebonyolítása újra visszatérhetett a rendes medrébe.

Énekes-mozgásos délutánt és kézműves foglalkozást tartottunk a leendő elsősöknek.

A Víz világnapján és a HAPPY-héten a vízé volt a főszerep. Kiállítást rendeztünk be az iskola aulájában, a büfében csak vizet lehetett kapni, és a gyerekeket is arra kértük, hogy csak azt hozzanak. Zárásként egy közös flash mobon keresztül világítottunk rá a víz fontosságára.

Áprilisban az osztályok húsvéti díszeket készítettek természetes és újrahasznosított anyagokból, a szünetről visszatérve pedig iskolai nagytakarítást végeztünk.

A negyedikes tanulóknak szaktantárgyi akadályversenyt szerveztünk, a leendő elsős tanulók szüleinek pedig szülői értekezletet tartottak. Megtörtént az elsősök beiratkozása is.

A Föld napjához kapcsolódóan megrendezésre került a Fenntarthatósági témahét is. Osztályfőnöki órákon videókat néztünk és kvízt töltöttünk ki, az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtöttük és az alsósok játékos sorversenyen vettek részt.

Májusban a madarak és fák napjáról Tündikné Kiss Csilla tanárnő a faliújságon emlékezett meg, és elkezdődtek az osztálykirándulások.

Penczu Attila az iskolai Bozsik–program keretei között labdarúgó bajnokságot szervezett.

Május utolsó szerdáján megtartottuk a Kihívás napját, egész napos sportos elfoglaltságot biztosítottunk a gyerekeknek, akik nagyon élvezték ezt.

Június rövidsége ellenére programokban bővelkedett.

 Elkezdődött a ballagásra és az iskolai napokra való felkészülés. Az utolsó hét már a vidámság és játék jegyében telt.

Az Aba Sámuel Napok immár hagyományosan valamilyen központi téma köré épül, idén Magyarország volt a téma, ehhez kapcsolódva rendezték be az osztályok termeiket, játékos akadályversenyeket szerveztünk, délután pedig meglepetés habparty várta a gyerekeket. Másnap sportnapot tartottunk, ahol NB 1-es focisták részvételével különböző mozgásos, sportos tevékenységeken vettünk részt.

A délután csúcsa volt egy tanár-diák mérkőzés, ami hatalmas sikert aratott.

Végül a hetedikes osztályfőnökök búcsúztatták a végzősöket, megtörtént az ballagók virágültetése is, majd eljött a ballagás, és elbúcsúztunk nyolcadikos diákjainktól.

Eredményekben gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött, remélem mindenki új élményekkel és ismeretekkel gazdagodott az idei tanévben.

 Távlati céljaink közt továbbra is szerepel helyi gazdálkodók látogatása és bevonása, környezetbarát tisztítószerek és újrahasznosított anyagok használata, folyóiratok, könyvek beszerzése, komposztáló működtetése, és kapcsolatfelvétel más ÖKO intézményekkel.

Sok új dolgot tanultunk eddig is, és a gyerekek számára is fontos, hogy egy jobb és élhetőbb világ vegye őket körül, amit majd tovább adhatnak a következő nemzedékeknek.

 

Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, és szaktanárok sokat segítik a munkánkat, tanácsaikat, észrevételeiket igyekszünk megfogadni, segítségüket, és támogatásukat pedig a munkaközösség tagjainak nevében is köszönöm.

 

 

 

 

Aba, 2022.06.21.                                                                                          Banyó Sándor

                                                                                                              ÖKO munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

Beszámoló a felsős munkaközösség éves munkájáról

2021/2022-es tanév

 

Oktató-nevelő munka:

A munkaközösségek augusztusban megbeszélték céljaikat, feladataikat, az éves programjaikat. A szaktanárok elkészítették a tanmeneteket ügyelve a NAT2020 követelményeire az 5. és 6. osztályokban. A kitűzött céljainkat, programjainkat igyekeztünk megvalósítani, bár nem mindig a tervezett formában. A koronavírus járvány már 3. éve hatással van mindennapjainkra, így az iskolában folyó munkára is. Ennek ellenére ebben a tanévben már nem volt szükség iskolai szintű digitális oktatásra, bár egyes osztályok néhány napra még karanténba kerültek.

A 2021/2022-es tanév tehát szeptember 1-jén a hagyományos munkarendben kezdődött a már ismerős járványügyi szabályok betartása mellett.

Az elmúlt tanév tavaszán a két hónapig tartó digitális oktatás miatt minden tantárgyból alaposabb ismétlésre volt szükség. A felzárkózást korrepetálásokkal is segítettük magyarból, angolból, fizikából.

 

A nyolcadikosok pályaválasztásra való felkészítésében-a tavalyi évhez hasonlóan- nagy szerepük volt az osztályfőnököknek, akiknek Bogdán Edina tanárnő pályaválasztási felelősként sokat segített. A középiskolák a jelen helyzetben nem tudták nyílt nap keretében fogadni a nyolcadikosokat, de legtöbb iskola elküldte, vagy honlapjára feltöltötte bemutatkozó videóját. A pályaválasztási kiállítás is elmaradt. Hagyományos pályaválasztási szülői értekezletet sem tudtunk tartani, de írásban minden szülő kapott tájékoztatást a felvételi eljárásról. A végzős diákoknak magyarból, matematikából felvételi előkészítőt tartottunk. 2021. január 22-én került sor a központi írásbeli felvételi vizsga megírására, ahol a legtöbben képességeiknek megfelelően teljesítettek.

A 2. félév kiemelt feladata volt a kompetenciamérésre való felkészülés a 6. és 8. osztályokban. Két változás is történt ezzel kapcsolatban: a szövegértés, a matematika, az idegen nyelven kívül természettudományi mérésre is sor került, illetve a mérések digitális formában történtek.

Iskolánk már 4. éve vesz részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjában Két évvel ezelőtt elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. Az elmúlt évekhez hasonlóan havonként egy-egy témakört dolgoztunk fel osztályfőnöki órákon.

Szeptemberben még meg tudtuk tartani a szülői értekezleteket, októberben pedig a fogadóórát. A járványügyi korlátozások miatt a félév további részébenegy ideig erre már nem volt lehetőségünk. A szülőkkel telefonon, Kréta naplón keresztül, e-mailben és az osztályok által létrehozott Messenger csoportok segítségével tartottuk a kapcsolatot. Havonta küldtük haza az értékeléseket a Kréta naplóból kinyomtatva. Márciusban sor került a járványügyi korlátok enyhítésére, így áprilisban és májusban már fogadóórára is hívhattuk a szülőket.

 

Tanórán kívüli programok:

Sikeres volt a szeptember 24-én a testnevelő kollégák által megszervezett Európai Diáksport Napja. Október 22-én az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából  a 7. b osztályos tanulók műsorát láthattuk, melyre Simon-Pamuki Barbara tanárnő vezetésével készültek. Ezt a műsort másnap  a városi megemlékezésen is előadták.

Az iskolai ünnepség után bemutatkozott a diákönkormányzat, melynek új vezetője Banyó Sándor kollégánk. Több porgrammal is készültek az diákönkormányzat tagjai. de sajnos a járványhelyzet miatt sok esetben változtatni kellett a terveken.

A járvány ellenére több iskolai szintre tervezett programot sikerült osztálykeretben megvalósítani. Pl.:

 • Hol is van a térképen? -tájékozódási verseny
 • Szüreti projekt
 • Október 6.
 • J vagy ly helyesírási verseny
 • Mikulás
 • Adventi gyertyagyújtás
 • Esélynap
 • Pályaorientációs nap
 • szövegértési verseny
 • farsang osztálykeretben

 

Márciustól már voltak iskolai szintű programjaink is, pl.:

 • Kiszebáb égetés
 • Megemlékezés március 15-ről
 • Happy-hét
 • Tanka János Szavalóverseny
 • Kihívás napja
 • Aba Sámuel Napok
 • Ballagás

Online formában megvalósult versenyek:

 • 56-os történelmi vetélkedő
 • 3 fordulós matematika verseny
 • fizika verseny
 • kémia verseny

Az elmúlt két évben a járvány miatt online formában, illetve osztálykeretben  tudtunk iskolai napokat szervezni, ezért nagyon örültünk, hogy a jelenléti oktatás lehetővé tette a 2 napos Aba Sámuel Napok színvonalas megtartását. A idei év mottója: Magyarország szeretlek! volt. Az osztályokban rendezett különböző tematikájú kiállítások segítségével még inkább megismerkedhettek tanulóink hazánk értékeivel. Jól érezték magukat a játékos akadályversenyen, majd a hab-parti hozott számukra meglepetést. A 2. nap a sport jegyében telt el, mely során mindenkit sikerült megmozgatni Fináléként a tanár-diák focimeccsen drukkolhattunk a játékosoknak.

Minden munkaközösség, pedagógus szorosan együttműködött az ÖKO munkaközösséggel, hiszen a környezettudatos, egészséges életmód ismeretének kiemelkedő szerepe van napjainkban.

Köszönöm az iskolavezetés segítségét, kollégáimnak az egész éves munkát, a nyárra jó pihenést kívánok.

 

Aba, 2022. június 15.

Dr. Varjúné Juhász Mária

    munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

Alsós munkaközösség év végi beszámolójat

2021/2022.

           

 

Az idei tanév fő feladatai voltak

 

 • A kialakult járványhelyzet miatti online oktatás után, nagy hangsúlyt kell fektetni a gyerekek közösségi nevelésére, valamint az online oktatásban fellépő hiányosságok pótlására
 • Még jobban tudatosítani, elmélyíteni a személyi higiénia fontosságát
 • Szülőkkel való kapcsolat mélyítése, együttműködés
 • Jó munkakapcsolat kialakítása felső tagozatos kollégákkal, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, logopédussal
 • Alapkészségek biztos kialakítása, a képességek fejlesztése
 • Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása
 • Nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra
 • Differenciált foglalkoztatással, korrepetálással, felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük a lemaradt tanulókat
 • Az érdeklődő, tehetséges tanulóknak versenyekre való felkészítés keretében adunk lehetőséget a fejlődésre, tudásuk mélyítésére
 • Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket
 • IKT eszközök alkalmazása tanítási órákon
 • Félévente két óra hospitálás
 • Bemutató órák tartása /szakmai napon
 • KIP-es órák tartása /szakmai napon
 • Boldogságórák tartása minden osztályban

 

Feladatok teljesítése

A megtervezett feladatokat a tanév folyamán elvégeztük.

Év elején elkészítettük tanmeneteinket, a helyi sajátosságokkal kiegészítve. Az órarendek összefésülése után minden kolléganő ízlésesen dekorált tanteremben várta tanítványait.

Szeptemberben az elsősök beilleszkedtek az iskolai életbe. Nehezítette a beilleszkedést, hogy sok 6 éves gyermek jött idén az iskolába, akik még nagyon játékosak és nehezebben vették az iskolásélet akadályait.

Minden nehezítő körülmény ellenére a két 1. osztály nagyrésze megállta a helyét és megtanult írni, olvasni és számolni. A két 4. osztályt pedig fájó, de nyugodt szívvel adjuk át a felsős kollégáknak, akik a tantárgyi akadályversenyen ízelítőt kaphattak a 4.-esekből.

Munkaközösségünk alapfeladatának tekintette az alapozó funkció erősítését, a készségek, képességek, a kompetencia területek fejlesztését. Mindezt az életkori sajátosságoknak megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési módszerek alkalmazásával valósítottuk meg. A szakmai munka rendszeres koordinálása mellett a tanórán kívüli tevékenységeket is összehangoltuk. Lehetőségeink szerint tartottunk havonta munkaközöségi megbeszélést.

 

Munkatervünk megvalósult programjai:

  

Szeptember

Osztálytermek dekorálása

Tanmenetek elkészítése, leadása

Szülői értekezlet

Osztályfőnöki helyzetelemzés, szociometria, Difer

Népmese napja

Faliújság dekorálása a földszinten

Papírgyűjtés

Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap

Elektromos hulladékgyűjtés

Tisztaság, fél egészség

Boldogságórák

DADA-óra

 

Október

Állatok világnapja

Október 6.

Szüreti projekt

Dömötör-nap 

Kreatív alkotások készítése őszi termésekből, kiállítás osztályteremben

Óvodából-iskolába átmenet / óvónőnők- elsős tanítók megbeszélése

Védelembe vett területek takarítása

Faliújság dekorálása a földszinten

Október 23.

Komplex vetélkedő I.

Mezei futóverseny

Boldogságórák

DADA-óra

Úszás

 

November

Faliújság

Iskolai fényképezkedés

Megemlékezés a háborúban elesett katonákról

A Duna Művészegyüttes műsorának megtekintése

Őszi nagytakarítás

Európai Hulladékcsökkentési témahét

Ásványkiállítás megtekintése

Elektromos hulladékgyűjtés

Adventi dekoráció

Boldogságórák

DADA-óra

Úszás

 

 

 

December

Pályaorientációs nap

Karácsony díszek készítése, újrahasznosított anyagokból

Esélynap

Luca-búza vetése

Faliújság

Mikulás-futás

Boldogságórák

DADA-óra

Úszás

 

Január

Negyedikből ötödikbe átmenet/ tanítók-tanárok elvárasai

Faliújság

Félévi értesítő kiosztása

Elektromos hulladékgyűjtés

 

Február

Szülői értekezlet

Tornaverseny

Óvodából iskolába átmenet: óvónők látogatása az 1. osztályokban

Osztályok farsangja

Faliújság

Komplex helyi verseny II.

 

Március

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 15.

Óvodából iskolába átmenet

-foglalkozások

Happy-hét

Tavaszi nagytakarítás: iskola külső és belső tereinek megtisztítása

Szavalóverseny

Faliújság

 

Április

Óvodából iskolába átmenet: szülői értekezlet leendő 1.osztályosok szüleinek

Lázár Ervin Program

Negyedikből ötödikbe átmenet/ nyílt napok

Föld hete projekt

Elsős tanulók beíratás

Átmenet alsóból felső évfolyamba

Ötödik osztályos beszámolója negyedikeseknek

Negyedikből ötödikbe átmenet/ szaktantárgyi akadályverseny

Fenntarthatósági témahét

TeSzedd! akció

Faliújság

 

Május

Anyák napja

Madarak és fák napja/ rajzverseny

Faliújság

Kihívás napja

Éljünk egészségesen Abán! III.

 

Június

Környezetvédelmi világnap

Osztálykirándulások

Aba Sámuel Napok

Diáksport nap

Faliújság

 

 

 

Programjaink a tavaszi időszakban már majdnem a pandémia előtti intenzitással, létszámmal zajlottak.

Hosszú idő után öröm volt látni, hallgatni több mint negyven alsós kisgyermeket, ahogy ünneplő ruhában szépen elszavalták verseiket a tavaszi szavalóversenyen.

Lázár Ervin Program előadásai maradandó élményt nyújtottak gyermekeinknek.

Az osztálykirándulásokat tartalmasan szervezték meg kolléganőink.

Az Aba Sámuel Nap és a Diáksportnap tartalmas kikapcsolódást jelentett diákjaink számára.

Mindent összevetve, úgy gondolom ismét egy sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött.

Soha nem volt igazabb az idézet:

„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”

Köszönöm szépen mindenkinek az áldozatos munkáját!

 

Aba, 2022. 06. 20.                                                                             Hegedüs Csabáné

                                                                                              alsós munkaközösség-vezető

 

 

 

 

ÖKO munkaközösség

2020-2021-es tanév

Tanév végi beszámoló

 

 

Intézményünk az előző tanévben megújította Ökoiskola címét, így tovább folytathattuk azt a munkát, melyet elkezdtünk.

Céljaink nem változtak, még mindig a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése volt a legfontosabb feladatunk. Fontos volt az új ismeretek megszerzése, együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

 

Augusztusban hatodik alkalommal megalakult az ÖKO munkaközösség, melynek vezetője az idei tanévben ismét én voltam. Tagjai a különböző műveltségi területeken tanító kollégák közül kerültek ki.

A munkaközösség tagjai: Borné Kovács Judit, dr. Varjúné Juhász Mária, Králik Ildikó, Tündikné Kiss Csilla, Muskovits Attila és Banyó Sándor voltak. Az alsós osztályokkal Derékné Szabó Anikó tanítónő segítségével tartottuk a kapcsolatot.

 

Augusztusra elkészült a munkaterv, megalakult a munkaközösség, felosztottuk a feladatokat, és lezajlott az iskola dolgozóinak tűz és balesetvédelmi oktatása online formában.

A tavalyi tanév második félévére rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Az intézmény március közepén online oktatásra állt át. Ennek következtében több programunkat kénytelenek voltunk törölni, az országos megmozdulások, témahetek is elmaradtak, de voltak olyanok, melyeket online formában meg tudtunk tartani. A tanév elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a járvány újra erőre kapott, és legfőbb feladatunk lesz új szabályok megalkotása és bevezetése, melynek lényegi eleme volt, hogy minimalizálni kellett a társas érintkezést a tanulók között. Ennek következtében a közösségi programok megtartása lehetetlenné vált. Igaz az iskola nem állt át online oktatásra, a gyerekek bejártak iskolába, de közösségi rendezvényeket nem tudtunk tartani.

Nem csupán a gyerekek érintkezését kellett csökkenteni, hanem a pedagógusok közös értekezletei sem valósulhattak meg, ezért a munkaközösség tagjaival is főleg személyenként beszéltük át a következő hónap programjait vagy elektronikus úton, telefonon tartottuk a kapcsolatot egymással.

Szeptember hónapban több kiemelt program is helyet foglalt a naptárunkban, kezdve az első tanítási napon az osztályok tűz-és balesetvédelmi oktatásával, melyet az osztályfőnökök, és a szaktanárok végeztek el.

Megtörtént a munkaterv egyeztetése az iskolaszék tagjaival, munkaközösség vezetőkkel, és a diákönkormányzat vezetőjével. A munkatervet elfogadták, így véglegesítve benyújtásra került.

A hónapban három kiemelt nap is szerepelt. Ezek egy részét a netnaplón keresztül küldött  anyagok formájában valósítottuk meg. Szeptember 18-án volt az Ózon világnapja, melyre az iskola aulájának faliújságjára Borné Kovács Judit helyezett ki ismeretterjesztő anyagokat, én pedig digitális anyagokat küldtem a tanulóknak. Megemlékeztünk az Európai autómentes napról. Dr Varjúné Juhász Mária, Kutasiné Gyarmati Veronika, valamint a testnevelést oktató kollégák, a balesetmentes közlekedést népszerűsítették tanórákon, valamint testnevelés órákon a diákok kerékpáros KRESZ pályán sajátíthatták el a helyes közlekedés alapjait.

Szeptember 23-án a Nemzetközi hulladékgyűjtő világnapra emlékeztünk, Bogdán Edina tolmácsolásában.

A tanév első szülői értekezletein az osztályfőnökök és jómagam, érintettük a fenntarthatóság, és környezettudatosság témakörét.

Tündikné Kiss Csilla segítségével ÖKO faliújságot készítettünk, melyet havonta frissítünk.

Októberre befejeződött az iskola belső tereinek dekorálása, csinosítása, a tantermek és a közösségi terek virágosítása.

Tündikné Kiss Csilla, valamint a természetismeretet és környezetismeretet tanító munkatársak tanórákon, és a faliújságon is megemlékeztek az Állatok világnapjáról. A Szüreti projekt idén elmaradt, és az életfás osztályok Dömötör napi programjai is törlésre kerültek.

 Az előző félév programjai közé tartozott a Fenntarthatósági témahét, melyet októberben pótoltunk.

 

Az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként Králik Ildikó, és az angolt tanító kollégák figyelemfelkeltő plakátokat készíttetett a gyerekekkel a Füstmentes nap alkalmából, a plakátokból pedig faliújság készült.

Iskolánk az idei tanévben immár negyedszer csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Témahét rendezvénysorozatához. Muskovits Attila távozása miatt a programok szervezését én vettem át. November 23. és 27. között az iskola tanulói és dolgozói az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtötték, osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos filmeket tekintettek meg a gyerekek, ismeretterjesztő sarkokat rendeztek be a tantermekben valamint osztálytisztasági versenyen vettek részt, melyet az intézmény takarítói értékeltek.

 

Decemberben megkezdődött az adventi készülődés. Az idei tanévben a gyülekezési korlátozás miatt nem volt adventi műsor, minden osztály a saját termében ünnepelt.

Az osztályok újrahasznosított és természetes anyagokból díszeket készítettek az osztályterembe, emellett Luca búzát ültettek. Mikulás alkalmából sajnos nem tudtunk együtt ünnepelni alsós testvérosztályainkkal, de az iskola kedveskedett minden tanulónak némi édességgel.

Az utolsó tanítási napon a gyerekek elpakolták felszereléseiket, kiürítették padjaikat, hogy a termek fertőtlenítése megtörténhessen. Elköszöntek egymástól, és december 19-én kezdetét vette a jól megérdemelt pihenés, így január 4-én újult erővel vághattunk neki a tanév második felének.

Január és február hónapban az óvodásokat és alsósósokat érintő programok megrendezésére nem volt lehetőség, a felsős és az életfás farsang is elmaradt. A télűzést szabad téren megtartottuk a járványügyi előírások szigorú betartása mellett.

Március 8-án a járvány tombolása miatt az intézmények újra átálltak online oktatásra. A gyerekek számára ez már nem volt újdonság, így könnyebben vették az átállást, mint az előző tanévben. Az online oktatás alatt megemlékeztünk a Víz világnapjáról valamint a Happy-Hétről, A Föld napjáról és a fenntarthatósági Témahétről. A kollégákkal változatos és informatív anyagokat állítottunk össze, melyeket a gyerekek otthoni körülmények között sajátíthattak el.

Májusban visszatértünk, tovább folytattuk a munkát. A madarak és fák napjáról valamint a környezetvédelmi világnapokról osztálykeretek között emlékeztünk meg.

Május 24-én Esélynap volt, itt a fogyatékkal élők életével ismerkedünk meg különböző feladatokon keresztül. Csak jelbeszéddel kommunikáltunk, labdát próbáltunk eljuttatni egy pályán kéz nélkül, vagy bekötött szemmel, csak hang alapján tájékozódtunk.

Június 10-én Sportnapon vettek részt a gyerekek, ahol közös bemelegítés és futás után sportos tevékenységek váltották egymást.

Június 11-én Aba Sámuel Napot rendeztünk, itt a munkaközösségek által összeállított érdekes feladat és kvízlapokat töltöttünk ki valamint „Legyen ön is milliomos” játékot játszottunk.

Június 14-én az osztályok rövid kirándulásokon vettek részt osztályfőnökeik vezetésével.

Végül a hetedikes osztályfőnökök búcsúztatták a végzősöket, megtörtént az ballagók virágültetése is. Majd eljött a ballagás, és elbúcsúztunk nyolcadikos diákjainktól.

Távlati céljaink közt továbbra is szerepel helyi gazdálkodók látogatása és bevonása, környezetbarát tisztítószerek és újrahasznosított anyagok használata, folyóiratok, könyvek beszerzése, komposztáló működtetése, és kapcsolatfelvétel más ÖKO intézményekkel.

 

Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, és szaktanárok sokat segítik a munkánkat, tanácsaikat, észrevételeiket igyekszünk megfogadni, segítségüket, és támogatásukat pedig a munkaközösség tagjainak nevében is köszönöm.

 

Aba, 2021.06.15.                                                                                          Banyó Sándor

                                                                                                              ÖKO munkaközösség-vezető

 

Beszámoló a felsős munkaközösség munkájáról

2020/2021-es tanév

 

Oktató-nevelő munka:

 A munkaterveket a NAT alapján a helyi pedagógiai program sajátosságainak figyelembe vételével állítottuk össze.                                                                                                                         A tankönyveket, munkafüzeteket a hivatalos tankönyvlista alapján rendeltük.

A tanévet a 2020. március 16-tól életbe lépett digitális munkarend után, hagyományos oktatás keretében tudtuk elkezdeni. Az első lépések közé tartozott egy intézkedési terv kidolgozása a koronavírus járvány miatti készenléti helyzetben alkalmazandó eljárási rendről. Az ebben foglalt szabályokat sikerült szigorúan betartani, a tanulók, az iskola dolgozói és a szülők is együttműködőek voltak.

Már az augusztusi munkaközösségi megbeszéléseinken megosztottuk egymással a digitális oktatás tapasztalatait. Megállapítottuk, hogy hosszabb év eleji ismétlésre van szükség, hiszen különböző szorgalommal, képességgel, otthoni támogatással vettek részt tanulóink az online oktatásban. A felsős munkaközösség, illetve a kis munkaközösségek tagjai megbeszélték programjaikat, melyeket sajnos nem minden esetben tudtunk a hagyományos módon megvalósítani a járványügyi helyzetre való tekintettel. Igyekeztünk az ünnepekről, világnapokról online formában megemlékezni. A Digitális és a Fenntarthatósági témaheteket is az online formában tartottuk meg.

A tantermekben a padok elrendezésével is törekedtünk a megfelelő távolságtartásra, így a  csoportmunka háttérbe szorult. Fontosnak tartottuk a pontos órakezdést, amit nem tudtunk maradéktalanul megvalósítani a két épület közötti rengeteg ingázás miatt

A járványhelyzet rosszabbodása miatt 2021. március 8-tól ismét digitális tanrend lépett életbe. Az elmúlt tanévhez hasonlóan a KRÉTA felületen küldtük el az órai anyagot, az ehhez kapcsolódó házi feladatokat. Kihasználtuk a digitális kollaborációs tér(DKT) adta lehetőségeket és tartottunk online magyar, matematika, angol órákat, és szülői értekezletet is. Az elmúlt tanév tapasztalatainak köszönhetően könnyebben álltak át a pedagógusok és a tanulók a digitális oktatásra. Mindenki nagy örömére május 10-én visszaállhattunk a jelenléti oktatásra. Több szülő kérte, hogy gyermeke a tanév végéig otthonról tanulhasson.

Az elmúlt évekhez képest továbbra is fontosnak tartottuk a differenciálást, hiszen tanulóink különböző képességűek, különböző szociális háttérrel rendelkeznek. A gyengébb képességű, vagy éppen kevésbé szorgalmas tanulóinknak magyar, matematika, angol korrepetálást szerveztünk. SNI-s, BTM-es tanulók esetén a szakvéleménynek megfelelően jártunk el. Ők fejlesztő foglalkozásokra is jártak. Tanulószobás csoport is működött, főleg ötödikes tanulók részvételével. Leckefüzet vezetését már régóta kérjük a tanulóktól, általában pont a gyengébben teljesítő tanulók nem használták megfelelően.

.

Más volt ebben a tanévben a nyolcadikosok pályaválasztásra való felkészítése is. Nagyobb szerepük volt az osztályfőnököknek, akik közül Bogdán Edina pályaválasztási felelősként is sokat segített a másik két osztályfőnöknek. A középiskolák a jelen helyzetben nem tudták nyílt nap keretében fogadni a nyolcadikosokat, de legtöbb iskola elküldte, vagy honlapjára feltöltötte bemutatkozó videóját. A szokásos pályaválasztási kiállítás is elmaradt. Hagyományos pályaválasztási szülői értekezletet sem tudtunk tartani, de az osztályfőnökök írásban, telefonon, előre egyeztetett találkozások alkalmával igyekeztek a szülőknek segítséget nyújtani. A végzős diákjainknak magyarból, matematikából felvételi előkészítőt tartottunk. 2021. január 23-án került sor a központi írásbeli felvételi vizsga megírására. A jelentkezők közül egy tanuló kivételével mindenki az Atilla Király Gimnáziumban vizsgázott. Az eredmények vegyes képet mutattak. Végül áprilisban a legtöbb tanuló örömmel nyugtázta, hogy felvették a kiválasztott középiskolába.

A tanévben több iskolai szintre tervezett programot osztálykeretben valósítottunk meg. A versenyeket is online formában próbáltuk megvalósítani, de ez nem sikerült maradéktalanul a két hónapos digitális tanrend miatt. Májusban, már a jelenléti oktatás keretében a hatodikos és a nyolcadikos tanulók kompetenciamérésen vettek részt, 19-én matematikából, 26-án szövegértésből és matematikából. Több tanítás nélküli munkanapunk is volt: esélynap, pályaorientációs nap, sportnap, Aba Sámuel nap, osztálykirándulás. A sportnap kivételével osztálykeretben szerveztük meg a programokat. Bízunk abban, hogy élményteli napokat tudtunk szerezni tanítványainknak. Ebben a tanévben hagyományos ballagási ünnepéllyel zárult a tanév a nyolcadikos tanulók számára, köszönhetően a hetedikes osztályfőnökök szervezésének és a többi kolléga közreműködésének.

Felsős munkaközösségi értekezletet nem tartottunk havonta, inkább e-mail, Facebook-csoport, messenger, telefon segítségével tartottuk egymással a kapcsolatot.

igyekeztünk lelkiismeretesen elvégezni az ügyeleti munkát.

Iskolánk már 3. éve vesz részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjába. Az elmúlt tanév szeptemberében elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. Az elmúlt évekhez hasonlóan havonként egy-egy témakört dolgoztunk fel osztályfőnöki órákon. Ehhez miden hónapban egy-egy osztályfőnök készített egy óratervezetet az alapítvány által kiadott könyv, munkafüzet alapján.

A tanév eleji szülői értekezleteket szeptemberben megfelelő távolságtartással-több esetben az udvaron- meg tudtuk tartani, azonban a hagyományos fogadóórák elmaradtak. A szülőkkel telefonon, a Kréta-rendszeren, e-mailen, az osztályok Facebook-csoportján  keresztül tartottuk a kapcsolatot. Időnként személyes találkozásra is sor került.

Köszönöm kollégáimnak a tanévben végzett lelkiismeretes munkáját, a nyári szünetre kellemes pihenést, feltöltődést, jó egészséget kívánok!

 

Aba, 2021. június 15.

Dr. Varjúné Juhász Mária

      munkaközösség-vezető

 

 

 

 

Alsós munkaközösség év végi beszámolója 2020/2021.

 

 

Az előzetesen megtervezett munkatervünket nagyon hiányosan tudtuk megvalósítani.

Nagyrészt az osztálykeretben megvalósítható programokat bonyolítottuk le.

 

A betervezett komplex házi levelezős verseny 3 fordulójából, kettőt tudtunk megtartani. A környezetismeret és matematika verseny fordulóiban kolléganőim színvonalas feladatsorokat állítottak össze.

Az első félévben a járványhelyzet miatt két munkaközösségi értekezletet tartottunk a szabályok szigorú betartásával. De mindenképpen szükség van munkánk folyamán ezekre a találkozókra. Év közben az alsós munkaközösség Messenger csoportjában osztottuk meg a közérdekű információkat.

Az eleve is nehéz helyzetben folyamatos akadályokkal kellett a munkaközösségünknek megbirkóznia. Több esetben hosszan tartó betegségek, egyéb hiányzások miatt szinte folyamatosan helyettesíteni kellett mindenkinek.

A második félévben is kétszer tudtunk munkaközösségként találkozni, de ez elengedhetetlen volt munkánk gördülékeny folytatásához, bár a Messenger csoportban megosztott információk hasznosnak bizonyultak.

A körülöttünk levő történésekből már sejteni lehetett,  nagy valószínűséggel ismét digitális oktatásra kell átállnunk. Ugyanúgy mint az előző időszakban egyik napról a másikra kellett meg kezdenünk az online oktatást. 

Szülők visszajelzése alapján egyértelmű volt,  hogy ezt a gyerekek is igényelték és a szülők is jó néven vették.  Hiszen ezáltal a gyermekek életében Megjelent a rendszeres tanítói jelenlét,  amely könnyebbé tette számukra az otthon tanulást.

 Miután visszatértünk a jelenléti oktatásba, osztályonként más és más létszámmal kezdődött meg a tanítás.  Volt olyan osztály ahol egy két gyermek hiányzott,  volt ahol az osztály fele,  és előfordult olyan is hogy az osztályból alig pár gyerek kezdte meg ebben a formában a tanulást.  Két hét elteltével folyamatosan tértek vissza a gyerekek a tanterembe.  Év végéig már csak néhány szülő kérvényezte a járványhelyzetre való tekintettel, hogy gyermeke ne vegyek részt a jelenléti oktatásban.

Reméljük a következő tanévben könnyebb körülmények között folytathatjuk munkánkat.

Köszönet az iskola vezetésének is, hogy erejükön felül tették a dolgukat, nem hagyták magukat hátráltatni semmilyen külső-belső befolyásoló tényezőktől.

 

Aba, 2021. 06. 18.                                                                 Hegedüs Csabáné         

                                                                                       alsós munkaközösség-vezető