foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

A fejlesztés várt eredményei

 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére

 • ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni
 • legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret
 • ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait
 • tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni, mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni
 • tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal
 • segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat
 • tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait
 • ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait, a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére

 • tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni
 • ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat
 • segítséggel képek beillesztése – szövegbe-, és formázása

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére

 • legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt
 • ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit
 • legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára
 • a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére

 • legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára, tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni, a találatok értelmezésére, képek keresése és lementése a saját mappába

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére

 • ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat, az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat és az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére

 • a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes a könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni
 • ismerje az internetes könyvtári adatbázisokat