foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Hon- és népismeret

5. évfolyam

 

AZ ÉN VILÁGOM I.

A tanuló képes legyen:

 

 1. a) A rokoni viszonyok elnevezéseinek alkalmazására.

 

AZ ÉN VILÁGOM II.

A tanuló képes legyen:

 

 1. A helyi hagyományokat
  1. A lokális ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetére, a helyi értékek megbecsülésére.
 2. A helyi nevezetességek időbeli elhelyezésére.

 

TALÁLKOZÁS A MÚLTTAL I. - A PARASZTI HÁZ ÉS HÁZTARTÁS, A HÁZ NÉPE. NÉPI MESTERSÉGEK

A tanuló képes legyen:

 

 1. Felismerni, hogy a hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti

tényezőknek meghatározó szerepe volt. A környezeti feltételekhez való alkalmazkodás felismerése (háztípusok).

 1. A különböző mesterségek megismerésére.

 

 

TALÁLKOZÁS A MÚLTTAL II. - A HÉTKÖZNAPOK RENDJE (TÁPLÁLKOZÁS, RUHÁZAT, ÉLETVITEL)

A tanuló képes legyen:

 

 1. A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fontosságának belátására.
 1. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerősítő hatásának felismerésére.

 

 

HAGYOMÁNYOS ÉS NÉPI (VALLÁSI) ÜNNEPEINK EREDETE ÉS SZOKÁSRENDJE. JELES

NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A PARASZTI ÉLET RENDJÉBEN. TÁRSAS MUNKÁK, KÖZÖSSÉGI ALKALMAK

A tanuló képes legyen:

 

 1. A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és más közösségi alkalmak (pl.

 

vásár, búcsú) hagyományainak és jelentőségének felismerésére a paraszti élet rendjében.

 1. A hétköznapok és ünnepek váltakozásának, ritmusának feliemerésére, az ünnepek jelentőségének felismerésére az egyén és a közösség életében.
 2. Egy-egy ünnepkör, jeles napi köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, valamint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szokások ismeretére.

 

MAGYAROK A TÖRTÉNELMI ÉS A MAI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN. NÉPRAJZI TÁJAK, TÁJEGYSÉGEK ÉS ETNIKAI CSOPORTOK HON- ÉS NÉPISMERETI, NÉPRAJZI JELLEMZŐI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS MOLDVÁBAN. A HAZÁNKBAN ÉLŐ NEMZETISÉGEK

A tanuló képes legyen:

 

 1. A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak felismerésére a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzőinek

bemutatásával.

 1. A földrajzi környezet, a történeti és a gazdasági tényezők hatásának felismerésére, a néphagyományok alakulásának tükrében konkrét táji példákon keresztül.