foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Az intézmény nyitva tartási rendje

1. Az iskola Szent István király téri épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6-tól este 20 óráig, a Béke téri épület fél 7-től 19 óráig van nyitva. Rendkívüli esetekben a tagintézmény- -vezető engedélyével a nyitva tartás meghosszabbítható.2.

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

3. Az iskolába a tanulóknak és a pedagógusoknak is a foglalkozások megkezdése előtt minimum 15 perccel kell megérkezniük.

4. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják.

5. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére a tagintézmény-vezető vagy a tagintézmény-vezető helyettes engedélyével lehetséges.

6. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik 8.00 óra és 16.00 óra között.

7. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény-vezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

8. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik a tagintézmény vezetőjétől engedélyt kaptak.