foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

A felvétel és az átvétel szabályai az Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolájában

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:

  -   az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él (a gyermek életvitelszerűen a településen él),

   -   illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották.

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet,

   -   aki beiskolázási körzetünkbe költözött,

   -  körzeten kívüli tanulónál a tagintézmény-vezető a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom jegyeinek figyelembevételével dönt abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi