foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

A felvétel és az átvétel szabályai az Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola

Aba Sámuel Általános Iskolájába

 

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola tagintézmény-vezetője dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A felvétel és az átvétel szabályai az általános iskolában:


Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:


- az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él (a
gyermek életvitelszerűen a településen él),
- illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az
intézményünket választották.


Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet,

- aki beiskolázási körzetünkbe költözött,


- körzeten kívüli tanulónál a tagintézmény-vezető a tanuló előző tanulmányi eredményének,
illetve magatartás és szorgalom jegyeinek figyelembevételével dönt abban az esetben, ha az
osztályok létszáma ezt lehetővé teszi

 

 

A felvétel és az átvétel szabályai az Atilla Király Gimnáziumba:

 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. 10:00 (szombat)

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2023.02 27-28-03.01.

 

 

A felvételi követelmény:

A felvételi elbírálása a tanulmányi eredmények; az általános tantervű matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredménye alapján történik.

A felvételi pontszámítás módja:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredményei 50 – 50 %-ban számítanak.

Az iskola a hozott tanulmányi eredményeknél a 7. évfolyam év végi átlagát és a 8. évfolyam félévi átlagát veszi figyelembe. A két évfolyam összesített átlaga alapján a pontszámítás módja:

4,5 – 5     50 pont
4 – 4,4     40 pont
3,5 – 3,9  30 pont
3 – 3,4     20 pont
0 – 2,9    10 pont

Az SNI tanulók esetében lehetőség van arra, hogy a központi írásbeli vizsgán a törvényben foglaltak szerinti méltányosságban részesüljön, amennyiben azt írásban kérelmezi és a szakértői véleményt beküldi az írásbeli felvételit szervező intézménynek.

Iskolánk általános iskolai tagintézményből az átvétel nem automatikus. A tanulóknak részt kell venni a teljes felvételi eljárásban.

 

Szeretnénk a felvételiző diákokkal és szüleikkel személyesen megismerkedni, ezért szóbeli elbeszélgetésre hívunk mindenkit.