foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Földrajz osztályozóvizsga követelmények

 1. évfolyam

 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai

A tanuló ismerje:

 • a Föld belső szerkezetét.
 • a Föld kőzetlemezeinek mozgásait.
 • a kőzetlemez mozgások következtében kialakuló felszínformákat.
 • a külső és a belső erők által létrehozott felszínformákat.
 • a földtörténeti korok eseményeit.
 • a jelentősebb ásványok és kőzetek felhasználási lehetőségeit és előfordulási helyszíneit.
 • a különböző talajtípusok kialakulásának okait.

 

Földrajzi övezetesség

A tanuló sajátítsa el:

 • a Föld éghajlati övezeteinek nevét és elhelyezkedését.
 • az éghajlati övezetek általános jellemzőit.
 • az éghajlatok  sajátosságait  (évszakok  száma,  csapadékmennyiség,  évi középhőmérséklet, természetes növényzet és állatvilág, talaj).

Gazdasági alapismeretek

A tanuló tudja:

 • milyen 4 ágra bontható fel egy ország gazdasága.
 • jellemezni az egyes ágak ágazatait és azok mindennapokban betöltött szerepét.
 • felvázolni a  természetföldrajzi  adottságok  és  a  gazdasági  ágak  közötti összefüggéseket.

Kontinensek földrajza (Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia)

A tanuló legyen képes:

 • a kontinensek határainak és a partvonal típusának bemutatására.
 • a kontinensen található nagy- és kisebb tájak azonosítására és jellemzésére (elhelyezkedés, kialakulásának ideje és módja).
 • a tájak elhelyezésére fali- és kontúrtérképen.
 • a kontinensen található éghajlatok megnevezésére és jellemzésére.
 • a kontinens főbb országainak megnevezésére, társadalmi-gazdasági jellemzőinek felsorolására atlasz használatával.
 • a globális problémák jellemzésére (földrajzi kiterjedés, kialakulási okai, hatásai).

Európa természetföldrajza

A tanuló ismerje kontinensünk:

 • természet- és társadalomföldrajzi határait.
 • nagy- és kisebb tájainak elhelyezkedését, kialakulásának idejét és módját.
 • fontosabb vízrajzi fogalmainak elhelyezkedését.
 • éghajlati jellemzőit és sajátosságait.

A tanuló legyen képes Európa tájainak és vízrajzi fogalmainak elhelyezésére fali- és kontúrtérképen.

Európa regionális földrajza, Közép-Európa földrajza

A tanuló legyen képes:

 • a kontinens főbb országainak megnevezésére.
 • az országok főbb természeti kincseinek bemutatására a földrajzi atlasz segítségével (ásványkincsek, természeti erőforrások).
 • a földrajzi atlasz használatával Európa országcsoportjainak közös jellemzésére a társadalmi-gazdasági adatok alapján; Emelje ki az egyes országok sajátosságait.
 • bemutatni az Európai Uniót és jelentőségét Európa életében.
 • az Európával kapcsolatos globális problémák jellemzésére (földrajzi kiterjedés, kialakulási okai, hatásai).

A Kárpát-medence természetföldrajza

A tanuló sajátítsa el:

 • a Kárpát-medence kialakulásának főbb eseményeit.
 • a medencevidék sajátos éghajlati adottságait (medencejelleg).
 • a Kárpát-medence nagytájainak és jelentősebb kistájainak elhelyezkedését a földrajzi atlaszban, fali- és kontúrtérképen.
 • a medencevidék tájainak természetföldrajzi jellemzőit.

Magyarország társadalomföldrajza

A tanuló tudja:

 • jellemezni Magyarország nagy tájainak társadalmi-gazdasági jellemzőit az atlasz használatával.
 • bemutatni hazánk tájainak turisztikai értékeit.
 • ismertetni Magyarország népességét, a népesség jellemző folyamatait.
 • bemutatni az ország településhálózatát, ismertetni annak változását a történelem során.
 • jellemezni Budapest főváros szerepét az ország életében.
 • kiemelni az ország közlekedésében fontos utakat és bemutatni azok összefüggését a gazdasági fejlettséggel.