foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

ÖKO munkaközösség

2021-2022-es tanév

Tanév végi beszámoló

 

 

 

 

 

Intézményünk idén is az Ökoiskola cím birtokosa volt, így tovább folytathattuk azt a munkát, melyet elkezdtünk.

Céljaink nem változtak, még mindig a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése volt a legfontosabb feladatunk. Fontosnak tartottuk új ismeretek megszerzését, együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

 

Augusztusban újra megalakult az ÖKO munkaközösség, melynek vezetője az idei tanévben ismét én voltam. Tagjai a különböző műveltségi területeken tanító kollégák közül kerültek ki.

A munkaközösség tagjai: Bogdán Edina, dr Varjúné Juhász Mária, Králik Ildikó, Májerné Kiss Ágnes, Tündikné Kiss Csilla és Banyó Sándor voltak. Az alsós osztályokkal Derékné Szabó Anikó tanítónő segítségével tartottuk a kapcsolatot, az iskola technikai dolgozóit pedig Simon János képviselte.

Sajnos tevékenységünkre idén is rányomta bélyegét a Koronavírus, melynek újabb hullámai a félév haladtával egyre jobban ellehetetlenítették a közös programokat.

Augusztusra elkészült a munkaterv, megalakult a munkaközösség, felosztottuk a feladatokat, és lezajlott az iskola dolgozóinak tűz és balesetvédelmi oktatása online formában.

Nem csupán a gyerekek érintkezését kellett csökkenteni, hanem a pedagógusok közös értekezleteit is csökkenteni kellett, ezért a munkaközösség tagjaival is főleg személyenként beszéltük át a következő hónap programjait vagy elektronikus úton, telefonon tartottuk a kapcsolatot egymással.

Szeptember hónapban több kiemelt program is helyet foglalt a naptárunkban, kezdve az első tanítási napon az osztályok tűz-és balesetvédelmi oktatásával, melyet az osztályfőnökök, és a szaktanárok végeztek el.

Megtörtént a munkaterv egyeztetése az iskolaszék tagjaival, munkaközösség vezetőkkel, és a diákönkormányzat vezetőjével. A munkatervet elfogadták, így véglegesítve benyújtásra került.

Szeptember 18-án volt az Ózon világnapja, melyre az iskola aulájának faliújságjára ismeretterjesztő anyagokat helyeztünk ki.  Megemlékeztünk az Európai autómentes napról. Dr Varjúné Juhász Mária és Kutasiné Gyarmati Veronika a balesetmentes közlekedést népszerűsítették tanórákon.

Szeptember 23-án a Nemzetközi hulladékgyűjtő világnapra emlékeztünk, Bogdán Edina tolmácsolásában.

Bor József Dezső idén is megszervezte a hagyományos papírgyűjtő akciót, ahol az osztályok szép összeggel gyarapíthatták az osztálypénzt.

A tanév első szülői értekezletein az osztályfőnökök és jómagam, érintettük a fenntarthatóság, és környezettudatosság témakörét.

Tündikné Kiss Csilla segítségével ÖKO faliújságot készítettünk, melyet rendszeresen frissítettünk.

 

Októberre befejeződött az iskola belső tereinek dekorálása, csinosítása, a tantermek és a közösségi terek virágosítása.

Tündikné Kiss Csilla, valamint a természettudományt tanító munkatársak tanórákon megemlékeztek az Állatok világnapjáról. A Szüreti projekt idén megrendezésre került osztály keretek között, és az életfás osztályok Dömötör napi programjai is megvalósultak részben. Sajnos a közös főzés és ebéd a járványhelyzet miatt nem került megrendezésre.

A szünetről visszatérve őszi nagytakarítást tartottunk mindkét telephelyen, a gyerekek összegyűjtötték a lehullott leveleket, és megtisztították a közösségi tereket.

 Novemberben az Iskolaszék ülésén a megjelent szülőkkel ismertettem az ÖKO munkaközösség munkáját, és beszéltem a fenntarthatóság fontosságáról.

Az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként Králik Ildikó, Gajai Dalma tanárnő segítségével figyelemfelkeltő plakátokat készíttetett a gyerekekkel a Füstmentes nap alkalmából, a plakátokból pedig faliújság készült.

Iskolánk az idei tanévben újra csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Témahét rendezvénysorozatához. November 20. és 26. között az iskola tanulói és dolgozói az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtötték, osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos filmeket tekintettek meg a gyerekek, „elrettentő” kiállítást hoztunk létre az iskola lépcsőházában, és osztálytisztasági versenyen vettek részt a tanulók, ami a hét folyamán sajnos értelmét vesztette, mivel több osztály karanténba került, így nem tudtak ebben részt venni.

Az osztályok adventi díszeket késztettek újrahasznosított és természetes anyagokból, melyeket a Szent István király téri épület bejáratánál tekinthettek meg a diákok.

Decemberben megkezdődött az adventi készülődés. Az idei tanévben a gyülekezési korlátozás miatt nem volt adventi műsor, minden osztály a saját termében ünnepelt.

Az osztályok újrahasznosított és természetes anyagokból díszeket készítettek az osztályterembe, emellett Luca búzát ültettek. Mikulás alkalmából sajnos nem tudtunk együtt ünnepelni alsós testvérosztályainkkal, de az iskola kedveskedett minden tanulónak némi édességgel.

December 21-én Esélynapot tartottunk, plakátokat készítettünk, és Májerné Kiss Ágnes által összegyűjtött feladatokból, játékokból válogathattak az osztályok.

Az utolsó tanítási napon a gyerekek, kiürítették padjaikat, hogy a termek fertőtlenítése megtörténhessen. Elköszöntek egymástól, és december 22-én kezdetét vette a jól megérdemelt pihenés, így január 3-án újult erővel vághattunk neki a tanév második felének.

 

Januárban megszervezésre került az úszásoktatás, és megkezdődött a Netfit mérés. Elektromos hulladékgyűjtést szervezett Penczu Attila, és megbeszélést tartottak azok a munkatársak, akik az ötödikes osztályokban és a leendő ötödikes osztályokban tanítanak.

 

Februárban online formában tartottuk meg a szülői értekezleteket. A vizes élőhelyekről tanórákon emlékeztek meg a tanulók.

Az osztályok farsangi mulatságot tartottak osztálykeretek között, sajnos közös mulatozásra nem kerülhetett sor.

Márciust a tél elűzésével indítottuk, kiszebábot égettünk Bogdán Edina segítségével. Március közepén feloldották a járványügyi korlátozásokat, és újra szabadabbá vált az iskolai élet. Innentől a programok megszervezése és lebonyolítása újra visszatérhetett a rendes medrébe.

Énekes-mozgásos délutánt és kézműves foglalkozást tartottunk a leendő elsősöknek.

A Víz világnapján és a HAPPY-héten a vízé volt a főszerep. Kiállítást rendeztünk be az iskola aulájában, a büfében csak vizet lehetett kapni, és a gyerekeket is arra kértük, hogy csak azt hozzanak. Zárásként egy közös flash mobon keresztül világítottunk rá a víz fontosságára.

Áprilisban az osztályok húsvéti díszeket készítettek természetes és újrahasznosított anyagokból, a szünetről visszatérve pedig iskolai nagytakarítást végeztünk.

A negyedikes tanulóknak szaktantárgyi akadályversenyt szerveztünk, a leendő elsős tanulók szüleinek pedig szülői értekezletet tartottak. Megtörtént az elsősök beiratkozása is.

A Föld napjához kapcsolódóan megrendezésre került a Fenntarthatósági témahét is. Osztályfőnöki órákon videókat néztünk és kvízt töltöttünk ki, az étkezési hulladékot szelektíven gyűjtöttük és az alsósok játékos sorversenyen vettek részt.

Májusban a madarak és fák napjáról Tündikné Kiss Csilla tanárnő a faliújságon emlékezett meg, és elkezdődtek az osztálykirándulások.

Penczu Attila az iskolai Bozsik–program keretei között labdarúgó bajnokságot szervezett.

Május utolsó szerdáján megtartottuk a Kihívás napját, egész napos sportos elfoglaltságot biztosítottunk a gyerekeknek, akik nagyon élvezték ezt.

Június rövidsége ellenére programokban bővelkedett.

 Elkezdődött a ballagásra és az iskolai napokra való felkészülés. Az utolsó hét már a vidámság és játék jegyében telt.

Az Aba Sámuel Napok immár hagyományosan valamilyen központi téma köré épül, idén Magyarország volt a téma, ehhez kapcsolódva rendezték be az osztályok termeiket, játékos akadályversenyeket szerveztünk, délután pedig meglepetés habparty várta a gyerekeket. Másnap sportnapot tartottunk, ahol NB 1-es focisták részvételével különböző mozgásos, sportos tevékenységeken vettünk részt.

A délután csúcsa volt egy tanár-diák mérkőzés, ami hatalmas sikert aratott.

Végül a hetedikes osztályfőnökök búcsúztatták a végzősöket, megtörtént az ballagók virágültetése is, majd eljött a ballagás, és elbúcsúztunk nyolcadikos diákjainktól.

Eredményekben gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött, remélem mindenki új élményekkel és ismeretekkel gazdagodott az idei tanévben.

 Távlati céljaink közt továbbra is szerepel helyi gazdálkodók látogatása és bevonása, környezetbarát tisztítószerek és újrahasznosított anyagok használata, folyóiratok, könyvek beszerzése, komposztáló működtetése, és kapcsolatfelvétel más ÖKO intézményekkel.

Sok új dolgot tanultunk eddig is, és a gyerekek számára is fontos, hogy egy jobb és élhetőbb világ vegye őket körül, amit majd tovább adhatnak a következő nemzedékeknek.

 

Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, és szaktanárok sokat segítik a munkánkat, tanácsaikat, észrevételeiket igyekszünk megfogadni, segítségüket, és támogatásukat pedig a munkaközösség tagjainak nevében is köszönöm.

 

 

 

Aba, 2022.06.21.                                                                                          Banyó Sándor

                                                                                                              ÖKO munkaközösség-vezető