foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

 

 

A nevelőtestület által elfogadott

2016-2017-es tanév

ÖKO munkaközösségének beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba, 2017.06.16.

 

 

 

 

 

 

     Összeállította:                                                                               Ellenőrizte:

     Banyó Sándor                                                                               Fábián Judit

ÖKO munkaközösség-vezető                                                          Tagintézmény-vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk a 2015-2016-os tanév szeptemberében pályázatot nyújtott be az ÖKO iskola cím elnyerésére, melyet 2016 januárjában sikeresen meg is kapott.

A tavalyi tanévben megismerkedtünk egy új szemlélettel, sok új programon, rendezvényen vettünk részt, voltak nehézségek, sikerek, és nagyon sok megvalósításra váró ötlet.

Az idei tanévben már ezen ismeretek birtokában kezdtük meg ÖKO tevékenységünket.

Idén is céljaink közé tartozott a fenntarthatóság fogalmának megismertetése, a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása és elmélyítése. Fontosnak tartottuk új ismeretek megszerzését együttműködve az iskola dolgozóival, a szülőkkel, a város önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, és társadalmi szervezetekkel.

A környezeti nevelés kialakításához szükséges volt a közös célok meghatározása, egyeztetése, részvétel környezetvédelmi rendezvényeken, versenyeken, valamint a tantermek, az iskola és a város környezetének díszítése, növények gondozása, faliújság készítése.

 

Augusztusban immár másodszor megalakult az ÖKO munkaközösség, melynek vezetésével Fábián Judit tagintézmény-vezető újra engem bízott meg. Tagjai a különböző műveltségi területeken tanító kollégák közül és a technikai személyzet egy tagjából kerültek ki.

A munkaközösség tagjai: Borné Kovács Judit, Kiss Ágnes, Kovács László, Szüts Gyuláné, Tündikné Kiss Csilla, és Banyó Sándor. Nemes Olga kolléganő október hónapban távozott iskolánkból, így helyét Buzsikné Bódás Beáta vette át. Az alsós osztályokkal Csapó Tímea tanítónő segítségével tartjuk a kapcsolatot.

Minden hónap első hétfőjén értekezlet keretei közt elhangzanak a következő hónapra vonatkozó teendők, utána a munkaközösség összeül, hogy egyeztesse, és megvitassa az aktuális programokat.

Augusztusra elkészült a munkaterv, és lezajlott az iskola dolgozóinak balesetvédelmi oktatása, Penczu Attila tagintézmény-vezető helyettes szervezésében.

 

 

 

Szeptember hónapban több kiemelt program is helyet foglalt a naptárunkban, kezdve szeptember elsején az osztályok balesetvédelmi oktatásával, melyet az osztályfőnökök, és a szaktanárok végeztek el.

Megtörtént a munkaterv egyeztetése az iskolaszék tagjaival, munkaközösség vezetőkkel, és a diákönkormányzat vezetőjével. A munkatervet elfogadták, így véglegesítve benyújtásra került.

A diák önkormányzat két új taggal bővült. Matyóka Dorina és Kovács Kristóf tanulók lettek az iskola ÖKO felelősei

Penczu Attila megszervezte az elektromos hulladékgyűjtést, lovaglás-oktatást, és az évente megrendezésre kerülő Csigák-kagylók kiállítását.

A hónapban két kiemelt nap is szerepelt. Szeptember 22-én megemlékeztünk az Európai autómentes napról, melynek keretei közt dr. Varjúné Juhász Mária forgalomszámlálási akciót hirdetett, Kutasiné Gyarmati Veronika pedig a balesetmentes közlekedést népszerűsítette.

Szeptember 23-án a Nemzetközi hulladékgyűjtő világnapra emlékeztünk, a hangosbemondón keresztül, Bogdán Edina felkészítésével.

A tanév első szülői értekezletein az osztályfőnökök és jómagam, érintettük a fenntarthatóság, és környezettudatosság témakörét.

Kröszl - Keszthelyi Szabolcs által megszervezésre került a környezetvédelmi szakkör, melyre sok érdeklődő gyermek jelentkezett, emellett ÖKO faliújságot készítettünk, melyet havonta frissítünk.

 

Októberre befejeződött az iskola belső tereinek dekorálása, csinosítása, a tantermek és a közösségi terek virágosítása.

Fontos céljaink közé tartozott a település környezetének és köztereinek megóvása, ezért a város emlékműveit az osztályok örökbe fogadták, és az örökbefogadott területeket folyamatosan figyelik, és tisztántartják. Első félévben az alsósok, másodikban pedig a felsősök.

Bor József Dezső papír és gesztenyegyűjtést szervezett, melyekre szokás szerint nagy volt az érdeklődés. Sajnos a gesztenyegyűjtés megvalósítása nem sikerült, de papírból az idei tanévben is nagy mennyiség gyűlt össze, gyarapítva az osztálypénzt. 

Az osztályok osztályfőnöki óra keretei közt kreatív alkotásokat készített őszi terményekből. Tündikné Kiss Csilla a hangosbemondón keresztül, és a faliújságon is megemlékezett az Állatok világnapjáról.

 

Szalai Marianna és Penczu Attila megszervezte, és lebonyolította az Éljünk Egészségesen Abán! labdarúgó, Kovács László pedig az Éljünk Egészségesen Abán! kézilabda bajnokság I. fordulóját.

Október 13-án, dr. Varjúné Juhász Mária, Szalai Lászlóné és Szalai Marianna szervezésében Egészség és sportnapot tartottunk. Délelőtt az osztályok gyümölcsökből és zöldségekből készítettek ízletes és esztétikus tálakat, salátákat. Délután sportos rendezvényeken vettek rész a gyerekek.

 

Novemberben a gyerekek, Tündikné Kiss Csilla tanárnő segítségével, természetes anyagokból készült madáretetőket helyeztek ki az iskola udvarán magasodó fákra. Az eledel utánpótlása folyamatosan történik.

Az iskolaszék ülésén, Fábián Judit tagintézmény-vezető kérésére rövid prezentációt tartottam a szülőknek, iskolánk tavalyi ÖKO tevékenységéről.

Az idegen nyelvi munkaközösség Buzsikné Bódás Beáta vezetésével faliújságot készített a Füstmentes nap alkalmából, majd nyelvi témahetet szervezett az ÖKO jegyében.

Emellett figyelemfelkeltő installációt készítettem cigarettás dobozokból az iskola folyosójára, melyhez a gyerekek otthonról hozták az alapanyagot.

Novemberben megkezdődött az adventi készülődés is, az idei tanévben a felsős tanulók mutattak be rövid, érdekes, a hagyományokat felelevenítő műsorokat.

 

Az ünnepekre való készülődéssel telt december, az osztályok újrahasznosított és természetes anyagokból díszeket készítettek a város karácsonyfájára, emellett Luca búzát ültettek.

December 15-én délután a felsősök kézműves foglalkozáson vehettek részt, Horváth Sándorné, Kröszl – Keszthelyi Szabolcs, és Banyó Sándor vezetésével.

 

A hagyományos, nyugdíjas pedagógusok számára megrendezett karácsonyi ünnepségen szintén rövid előadást tartottam iskolánk ÖKO tevékenységéről.

December 21-én a tanulók Esélynapon vettek részt Kiss Ágnes szervezésében, ahol a testi fogyatékkal élők életébe nyerhettek betekintést.

Még aznap délután kezdetét vette a jól megérdemelt pihenés, így január 3-án újult erővel vághattunk neki a tanév második felének.

Január hónapban elkezdődött a Netfit mérés a testnevelő kollégák felügyelete alatt, Penczu Attila újabb elektromos hulladékgyűjtést szervezett, és megtörtént a félév lezárása.

 

 

Februárban kiemelkedő eseménye a farsangi mulatozás, melyet az alsós és felsős osztályok külön ünnepelnek. Az alsósok osztálytermeikben tartották a mulatozást tanítóik vezetésével, a felsősök a Kultúr Közösségi Házban mutathatták be produkcióikat Bor József Dezső szervezésével.

Elűztük a telet egy jelképes kiszebáb elégetésével, melyben közreműködtek Csapó Tímea, Kröszl - Keszthelyi Szabolcs, valamint az alsós tanulók.

Az iskolaszék ülésén Fábián Judit tagintézmény-vezető érintette a fenntarthatóság témakörét.

 

Márciusban beköszöntött a tavasz. A nemzetközi energiatakarékossági világnap alkalmából az osztályfőnöki órákon az energiatakarékosságé lett a főszerep, és figyelemfelkeltő faliújság készült.

Az óvodások megismerkedhettek az általános iskolával egy zenés, táncos, sportos foglalkozás keretei közt, a leendő elsős osztályfőnökök vezetésével. Technika és osztályfőnöki órákon folyamatosan zajlott az iskola és környezetünk tisztántartása. Ebben nagy segítség volt Kutasiné Gyarmati Veronika tanárnő, és az osztályfőnökök.

Kiemelten fontos program volt a Víz világnapja, melynek témáját valamennyi tanórán érintették a pedagógusok. Szüts Gyuláné érdekes ismertetőt állított össze, emellett a diákok által gyűjtött PET palackokból figyelemfelkeltő installáció került az első emeleti aulába.

 

Áprilisban kiemelt szerep jutott a Föld napjához kapcsolódó témahétnek, melynek során, valamennyi tanórán érintették a témakört a pedagógusok, a diákok különböző programokon, többek közt egy természettudományi vetélkedőn vehettek részt dr. Varjúné Juhász Mária, Szüts Gyuláné és Banyó Sándor szervezésében.

Április közepén a húsvéti készülődésé lett a főszerep. Az alsósok játékos sportvetélkedőn vettek részt tanítóik vezetésével, a felsősöknek kézműves foglalkozást szerveztünk dr. Varjúné Juhász Mária és Horváth Sándorné segítségével, ahol újrahasznosított anyagokból készítettünk húsvéti díszeket, ajándéktárgyakat.

A tavaszi szünet után folytatódtak a programok.

Penczu Attila tagintézmény-vezető helyettes hüllőkiállítást és a Méhek napjához kapcsolódó kiállítást és előadást szervezett.

 

 

 

Májusban elkezdődtek az osztálykirándulások, folytatódott az iskola külső és belső tereinek virágosítása, takarítása, rendezése, valamint a védelembe vett területek tisztán tartása.

A negyedik osztályos tanulók óralátogatások alkalmával megismerkedhettek a felső tagozatosok mindennapjaival.

A Madarak és fák napjáról Tündikné Kiss Csilla tanárnő emlékezett meg tanórai keretek közt.

Szalai Marianna és Banyó Sándor által idén is megrendezésre került a Happy hét, változatos programokon vehettek részt a tanulók. A témahetet egy flash mobbal zártuk.

Megtörtént az „Éljünk egészségesen Abán!” labdarúgó,és kézilabda bajnokság harmadik fordulója is.

Az idei évben iskolánk újra csatlakozott a Kihívás napjához, melyre Kovács László egy ötletes akadálypályát állított össze. Összesítve több mint 1000 tanuló vett részt a különböző programokon, és sorsoláson 50.000 forint értékű sportszer-vásárlási utalványt nyertünk.

 

Június rövidsége ellenér programokban bővelkedett.

 Elkezdődött a ballagásra és az iskolai napokra való felkészülés. Az utolsó hét már a vidámság és játék jegyében telt.

Az Aba Sámuel Napok immár hagyományosan valamilyen kor jegyében zajlik, idén a választás a felfedezések korára esett. Megválasztottuk iskolánk diák vezetőit, a tanulók elvarázsolták a termeiket, színes programok, vásári forgatag és akadályverseny színesítette a palettát.

Végül a hetedikes osztályfőnökök búcsúztatták a végzősöket, megtörtént az ballagók virágültetése, és végül a ballagás.

 

Programokban és eredményekben gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött, remélem mindenki új élményekkel és ismeretekkel gazdagodott az idei tanévben.

 Távlati céljaink közt továbbra is szerepel kirándulások szervezése terepgyakorlattal egybekötve, helyi gazdálkodók látogatása, környezetbarát tisztítószerek és újrahasznosított anyagok használata, folyóiratok, könyvek beszerzése, és kapcsolatfelvétel más ÖKO intézményekkel.

Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, és szaktanárok sokat segítik a munkánkat, tanácsaikat, észrevételeiket igyekszünk megfogadni, segítségüket, és támogatásukat pedig a munkaközösség tagjainak nevében is köszönöm.

 

 

Eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, és ha céljainkat sikerül megvalósítani, bízom benne, hogy a jövő tanévben komoly lépéseket tehetünk afelé, hogy iskolánk igazi ÖKO iskolává váljon.

 

 

 

 

SWOT táblázat

ERŐSSÉGEK:

-          személyi feltételek megfelelőek, minden munkaközösség képviselteti magát

-          a programok beépülnek a tanmenetekbe

-          IKT eszközök rendszeres használata

-          motiváltság

-          érdeklődés

-          sokrétű tudásanyag

GYENGESÉGEK:

-          IKT eszközök ismeretének hiányosságai

-          ismeretterjesztő anyagok hiánya magyar nyelven

-          szemléltető eszközök hiánya

-          anyagi korlátok

LEHETŐSÉGEK:

-          tárgyi feltételek javítása

-          több önálló ÖKO rendezvény

-          kapcsolatfelvétel más intézményekkel

-          kapcsolat felvétel termelőkkel, civilszervezetekkel

-          ismeretterjesztő kirándulások

-          részvétel továbbképzéseken

VESZÉLYEK:

-          a lehetőségek megvalósítására nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi fedezet

-          minőség romlása a mennyiség növekedésével