foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Kémia 7. évfolyam

A tanuló legyen képes felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban.

Ismerje és tudja alkalmazni a gyakorlatban a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.

Ismerje és tudja megnevezni a tanult atomokat, ionokat, molekulákat, és tudja felírni kémiai jelüket. Tudja használni a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.

Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján, és legyen képes azok alapján   besorolni   az   anyagokat   a   megfelelő   anyagcsoportokba.   Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.

Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén.

Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.

 

Kémia 8. évfolyam

A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság említésével legyen képes bemutatni a tanult elemeket, vegyületeket, felírni kémiai jelüket. Tudja alkalmazni a molekulamodellt a

tanult molekulák bemutatására.

Legyen képes értelmezni a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Tudja besorolni a

megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is

megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján, legyen képes bemutatni a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a

laboratóriumi eszközöket.

Képes legyen alkalmazni a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérleti anyagaira vonatkozó előírásait. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes

alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel

megfigyelhető tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a hétköznapi életben is fontos szervetlen anyagokat.

Használati utasítás alapján, legyen képes szakszerűen dolgozni a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Tudja felsorolni a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Ismerje a levegő

 

és a természetes vizeket szennyező anyagokat. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására.